Jobcarving en functiecreatie

Is het soms lastig om passend personeel te vinden voor uw vacature? Dan kunt u een functie passend maken aan de kennis en kunde van de werkzoekende. Bijvoorbeeld door het werk binnen uw bedrijf anders in te richten. WSP Rijnmond informeert u graag over de mogelijkheden van jobcarving en functiecreatie volgens de methode Inclusief Herontwerp van Werk. Zo helpen we de mensen die net meer hulp nodig hebben, blijvend aan een baan.

 

Zo werkt het

De verkennings- en voorbereidingsfase bestaan uit een analyse van het bedrijf als geheel en een arbeidsanalyse van de werkprocessen binnen afzonderlijke afdelingen:

 • Samen met u brengen we de korte en lange termijnvraag naar personeel zorgvuldig in kaart. Daarbij houden we rekening met de ambities en de cultuur van het bedrijf.
 • Met elkaar stellen we vast of de werkzaamheden van uw personeel aansluiten bij hun opleiding en ervaring.
 • We informeren u over de mogelijkheden om een takenpakket af te stemmen op de competenties van de medewerker. Dat kan door middel van jobcarving of functiecreatie.

Jobcarving: Een bestaande functie wordt aangepast aan de competenties van een medewerker door niet passende taken uit de functie te halen.

Functiecreatie: Een nieuwe functie wordt samengesteld door eenvoudige taken uit het pakket van medewerkers te halen die daarvoor overgekwalificeerd zijn. Deze vorm vraagt om een herindeling van de werkprocessen en is ingrijpender dan jobcarving.

In de implementatie- en consolidatiefase:

 • Brengen we uitgebreid advies uit over de manier waarop u jobcarving of functiecreatie kunt toepassen.
 • Brengen we de randvoorwaarden voor u in kaart. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding en training van nieuwe medewerkers en het betrekken van de huidige medewerkers.
 • Verzorgen we een globale indicatie van kosten en baten.
 • Ontvangt u van ons een voorstel voor implementatie.
 • Ook na plaatsing van een medewerker blijft WSP Rijnmond betrokken, zowel bij u als bij de medewerker. Onder andere door het bieden van coaching op de werkvloer.

Wat levert het u op?

 • Jobcarving en functiecreatie bieden de mogelijkheid om kwaliteiten van medewerkers optimaal te benutten.
 • Voldoende gekwalificeerd personeel.
 • Gemotiveerde medewerkers die doen waar de goed in zijn.
 • Een duurzame oplossing voor uw bedrijf en voor mensen die op zoek zijn naar werk.