Scholingsvoucher

In een gezond bedrijf is de ontwikkeling van medewerkers een belangrijk onderdeel van de bedrijfscultuur.

Overweegt u iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen? Dan kan het zijn dat er sprake is van verminderde arbeidsproductiviteit in vergelijking met andere collega’s. Een loonwaardemeting meet of dit het geval is en of u recht heeft op een aanvulling op het salaris. Zo loop tu geen risico én u geeft gemotiveerde werkzoekenden een kans. WSP Rijnmond helpt u hier graag bij.

Zo werkt het

Optie 1:

U biedt u zittende medewerker de kans om zich verder te ontwikkelen:

  • U bespreekt de ontwikkelmogelijkheden met uw medewerker, passend bij de ambitie van de medewerker en uw organisatiedoelstellingen.

Optie 2:

U wilt iemand in dienst nemen die nog niet de juiste scholing heeft:

  • U heeft een vacature met baangarantie bij afronden van een opleiding.

Vervolgstappen voor optie 1 en 2:

  • Wanneer extra opleiding nodig is, kan de werkzoekende zich aanmelden voor de scholingsvoucher via: Scholingsvoucher (leerwerkloket.nl)
  • Het Leerwerkloket Rijnmond voert een scholingsadviesgesprek en toetst of de persoon in aanmerking komt.
  • Is er sprake van een positief scholingsadvies? Dan ondersteunt het Leerwerkloket Rijnmond bij het vinden van een schikte curcus, training of opleiding.
  • De voucher van maximaal € 2.500,- inclusief BTW is in te zetten bij regulieren – en particuliere opleiders tot en met MBO 4-niveau, HBO AD en HBO-leerwerktrajecten.

Meer informatie: Scholingsvouchers | Rotterdam.nl

Wat levert het u op?

  • Gemotiveerde, talentvolle en goed opgeleide medewerkers.
  • Flexibele inzet van uw medewerkers.
  • Een tegemoetkoming in de opleidingskosten voor om-, her- of bijscholing van uw (aanstaande) medewerker.
  • Een duurzame oplossing voor uw bedrijf en voor de mensen die zich verder willen ontwikkelen.