Sociaal ondernemen

WSP Rijnmond helpt u bij duurzaam sociaal ondernemen met werven van passend personeel en uitwisselen van kennis en ervaringen.

Wat is sociaal ondernemen?

Sociaal ondernemen is het investeren van expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de (lokale) samenleving. U kunt hierbij als werkgever een belangrijke rol spelen. Door de talenten en ambities van werkzoekenden op de juiste manier in te zetten op uw werkvloer, waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit zorgt voor trots, loyaal, productiever en gezonder personeel. Positief voor u, uw personeel en de maatschappij.

Winst op alle vlakken

Sociaal ondernemen betekent winst voor de samenleving en uw onderneming. Denk aan zakelijke winst in de vorm van imagoversterking, het aanboren van nieuwe markten of mogelijkheden en het uitbreiden van uw netwerk en kennis. Ook op menselijk vlak levert sociaal ondernemen veel op. Het inspireert, bevordert de teamgeest en stimuleert de ontwikkeling van individuele medewerkers.

WSP helpt u duurzaam sociaal ondernemen

WSP Rijnmond ondersteunt u bij duurzaam sociaal ondernemen. Niet alleen met het vinden van talenten die bij u passen. WSP deelt kennis, wisselt ervaringen uit, stelt en beantwoord vragen en geeft adviezen. Zo maken we de regio Rijnmond sociaaleconomisch sterker met een inclusieve, diverse arbeidsmarkt.