Statushouders

Bent u op zoek naar gemotiveerd personeel? Overweeg dan eens een statushouder in dienst te nemen. Statushouders zijn mensen die naar Nederland zijn gevlucht en een werken verblijfsvergunning hebben gekregen. Ze willen werken aan een nieuw bestaan en een betaalde baan is daarvoor essentieel. Helpt u deze gemotiveerde werkzoekenden de regie over hun leven terug te pakken door hen een kans te bieden op werk? WSP Rijnmond ondersteunt u. Van werving en selectie tot en met begeleiding van nieuwe werknemers op de werkvloer.

Statushouders hebben doorgaans veel doorstaan voor en tijdens hun vlucht naar Nederland. Zij vechten voor een beter leven en willen werken aan hun toekomst. Vaak hebben statushouders een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ze spreken de taal nog niet voldoende, hebben geen relevant netwerk of geen door Nederland erkende diploma’s. Hun enorme intrinsieke motivatie potentie en doorzettingsvermogen verkleint deze afstand. Wat zij nog nodig hebben, is een kans. Wilt u ze deze kans bieden?

Zo werkt het

 • U kunt bij WSP Rijnmond aangeven dat u overweegt een statushouder in dienst te nemen.
 • Onze collega’s begeleiden mensen die willen en kunnen werken. Zij helpen u met het vinden van passend personeel op basis van talenten, motivatie, taalniveau, werkervaring en opleiding.
 • Is er een match? Dan zorgen wij passende begeleiding en voorbereiding op de baan. Dit kan bestaan uit:
 • Een voorschakeltraject: de nieuwe werknemer begint bijvoorbeeld een dag in de week om ‘in de baan te groeien’.
 • Gerichte taaltraining: samen met u ontwikkelen we een intensieve taaltraining op maat, toegespitst op de taal van de sector en de werkvloer.
 • Coaching op de werkvloer.
 • Om te onderzoeken of de werknemer past bij uw bedrijf en de functie, kunt u een proefplaatsing afspreken. In deze periode van maximaal twee maanden krijgt de nieuwe medewerker de tijd om in de baan te groeien, met behoud van uitkering.
 • Betaald werk is niet altijd meteen mogelijk. U kunt statushouders ook helpen door eerst een werkervaringsplek aan te bieden. Hierin doet de statushouder tijdelijk werkervaring op waar ontwikkeling centraal staat.

Wat levert het u op?

 • Talentvolle, dankbare, leergierige en gedreven werknemers.
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen geeft voldoening: u draagt bij aan de integratie, participatie en verbetering van de taalvaardigheid van deze nieuwe medewerkers.
 • Meer diversiteit op de werkvloer.
 • Een manier om invulling te geven aan inclusief werkgeverschap en mogelijk sociale verplichtingen.