Vluchtelingen

Overweegt u een Oekraïense vluchteling in dienst te nemen? Dit moet u weten:  

Statushouders zijn mensen die naar Nederland zijn gevlucht en een verblijfsvergunning hebben gekregen. Zij willen werken aan een nieuw bestaan. Een betaalde baan is daarbij essentieel. Helpt u vluchtelingen aan een nieuwe start?

WSP Rijnmond helpt u om een statushouder in dienst te nemen. Bij de begeleiding van de kandidaat op de werkvloer én bij het werving en selectieproces. Daarnaast zijn er subsidies beschikbaar waar u een beroep op kunt doen. Heeft u hier hulp bij nodig?

Neem contact op

Informatie voor werkgevers

Veel werkgevers overwegen een Oekraïense vluchteling aan te nemen. Dat is prachtig nieuws! Als werkgever dient u rekening te houden met een aantal voorwaarden. Zo hoeft u voor deze werknemers geen werkvergunning aan te vragen als zij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. Wel moet u het bij UWV melden. Hieronder leest u er meer over:

Vanaf 1 april dient iedere werkgever tenminste twee werkdagen voordat het dienstverband start, een melding te doen bij UWV. Heeft u vóór 1 april een aanvraag voor een  tewerkstellingsvergunning ingediend? Dan hoeft u geen aparte melding te doen.

UWV controleert en registreert uw aanmelding. De gegevens zijn beschikbaar voor de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zij houden toezicht op naleving van de arbeidswetten door werkgevers. Riskeer geen boete, meld het tijdig.

Verlenging overgangsregeling arbeidsmarkt:

Voor werkgevers van Oekraïners geldt vanaf 1 april 2022 een vrijstelling van de tewerkstellingsvergunning. Er moet dan wel een bewijs zijn dat de Oekraïner onder de speciale regeling valt. Er is nu een overgangsperiode waarin zij deze documenten (‘sticker’) bij de IND kunnen halen. Deze overgangsperiode die gold tot 1 september is met twee maanden verlengd t/m 31 oktober 2022 omdat onzeker is of het lukt om iedereen voor 1 september die sticker te verlenen. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/08/03/overgangsregeling-ontheemden-uit-oekraine-op-arbeidsmarkt-verlengd

Via deze site houden wij u op de hoogte over verdere ontwikkelingen.

Lees ook:

Kamerbrief over aanpak opvang ontheemden uit Oekraïne | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne | Opvang vluchtelingen uit Oekraïne | Rijksoverheid.nl

Richtlijn Tijdelijke Bescherming (Oekraïne) (Werk.nl) >>

Vergunningen buitenlandse werknemers (Rijksoverheid.nl) >>

Kabinet biedt vluchtelingen uit Oekraïne verder perspectief (Rijksoverheid.nl)>>

EU Skills Profile Tool in Ukrainian: helping the integration into the labour market of people arriving from Ukraine – Employment, Social Affairs & Inclusion – European Commission (europa.eu)