Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Dankzij de tegemoetkoming kunnen wij mensen die moeilijk aan een baan komen een kans geven.

Overweegt u iemand met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen? Of heeft u vragen over het herplaatsen van werknemers bij arbeidsongeschiktheid? WSP Rijnmond adviseert en ondersteunt u bij vragen over de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De Wtl bestaat uit verschillende soorten tegemoetkomingen in loonkosten voor werkgevers.

Zo werkt het

De Wtl voor werkgevers is er om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een grotere kans te bieden op het krijgen of houden van een baan. De wet bestaat uit drie verschillende tegemoetkomingen.

Loonkostenvoordeel (LKV): Tegemoetkoming als u een of meer werknemers in dienst neemt uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Het gaat vooral om:

  • Oudere werknemers met een uitkering (vanaf 56 jaar).
  • Arbeidsgehandicapte werknemer.
  • Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden.
  • Herplaatsen arbeidsongeschikte medewerker in een nieuwe of aangepaste functie.

Om LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig.

Lage inkomensvoordeel (LIV): Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming die automatisch in werking gaat als u iemand in dienst neemt met een laag loon. U hoeft dit niet aan te vragen, want het wordt berekend op basis van de loonaangiften die u doet. Door het LIV dalen voor u de loonkosten, waardoor iemand met een laag loon meer kans op werk heeft.

Jeugd-LIV: U wordt gecompenseerd voor de verhoging van het minimumjeugdloon van jongeren van 18 tot en met 21 jaar. Deze tegemoetkoming hoeft u niet aan te vragen want het wordt automatisch berekend op basis van de loonaangiften.

Als u in aanmerking komt voor zowel LKV als het LIV, dan wordt alleen het hoogste bedrag uitbetaald. Een LKV en het jeugd-LIV kunnen wel samenlopen.

Wat levert het u op?

  • U kunt met een afgedekt financieel risico iemand aan een baan helpen.
  • U investeert in inclusief werkgeverschap.