Wetswijzigingen Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Met de Wet werk en zekerheid streeft de overheid naar structurele verbeteringen van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. De Wet werk en zekerheid kent maatregelen op drie terreinen: het flexrecht, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet (WW). Vanaf 1 januari 2015 en 1 juli 2015 zijn er nieuwe regels door wijzigingen op de drie terreinen die gefaseerd doorgevoerd worden. Deze veranderingen hebben als doel een beter evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid te geven, het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken en meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen.

 De veranderingen in de wetswijzigingen gaan echter niet tegelijk in:

2017-wetswijzging-wwz-v2

Bekijk de subpagina's voor meer informatie over de wetswijzigingen per terrein.

 

Terrein 1: Ketensysteem

De wijzigingen binnen het flexrecht hebben onder andere betrekking tot de ketenregeling, proeftijden, gelijke beloningregeling  en concurrentiebedingen. Zie onderstaande tabel de veranderingen per data binnen het Flexrecht.

Op deze pagina kunt u alle uitgebreide informatie vinden over het flexrecht.

 2017-flexrecht-v2

Terrein 2: Ontslagrecht

Het ontslagrecht wordt eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers. Binnen het ontslagrecht veranderen zaken als de ontslagprocedure, transitievergoeding en de overgangsregeling voor kleine bedrijven. Zie onderstaande tabel de veranderingen per data binnen het Ontslagrecht.

Op deze pagina kunt u alle informatie vinden over de veranderingen binnen het Flexrecht.

2017-ontslagrecht

 

Terrein 3: Werkloosheidswet

De wetswijzigingen binnen de WWZ hebben ook gevolgen voor de WW.  Deze veranderingen gaan in Vanaf 1 januari 2016. De maximale duur van de WW wordt stapsgewijs teruggebracht. Werknemers die hun baan verliezen worden aan de hand van deze wet zo snel mogelijk van werk naar werk begeleid. Hierdoor zijn deze werknemers zo kort mogelijk werkloos. Zie onderstaande tabel de veranderingen per data binnen de WW.

Op deze pagina kunt u alle informatie vinden over de veranderingen binnen de WW.

2017-aanpassingen-ww

 

Deel deze pagina