WWZ: stapsgewijze aanpassingen WW

De wetswijzigingen binnen de WWZ hebben ook gevolgen voor de WW.  Deze veranderingen gaan in Vanaf 1 januari 2016. De maximale duur van de WW wordt stapsgewijs teruggebracht. Werknemers die hun baan verliezen worden aan de hand van deze wet zo snel mogelijk van werk naar werk begeleid. Hierdoor zijn deze werknemers zo kort mogelijk werkloos.

 

 ww-aanpassingen

Aanpassing duur
De maximale duur van de WW wordt van 1 januari 2016 tot 2019 stapsgewijs teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. De hoogte van de WW-uitkering in deze periode is gekoppeld aan het laatstverdiende loon. Werkgevers en werknemers kunnen in de cao afspraken maken over een aanvullende uitkering na 24 maanden. Mensen die na 1 januari 2016 een WW-uitkering ontvangen, krijgen met deze maatregel te maken. 

Ontslaat u uw medewerker op 1 januari 2016, dan kan deze persoon nog maximaal 37 maanden WW krijgen. Krijgt de medewerker op 31 december 2015 ontslag, dan is maximale WW-duur nog 38 maanden.

 

Aanpassing opbouw WW-rechten
De opbouw van WW-rechten verandert ook. In de eerste tien jaar van hun loopbaan bouwen werknemers straks per gewerkt jaar een maand WW-recht op. Daarna bouwen zij per gewerkt jaar een halve maand op. WW-rechten die al zijn opgebouwd voor 1 januari 2016, blijven tellen voor 1 maand. Deze maatregel gaat gelden voor mensen die na 1 januari 2016 een WW-uitkering ontvangen.

 

Passende arbeid
Per 1 juli 2015 zal het begrip ‘passende arbeid’ worden verruimd. Vanaf deze datum wordt na een half jaar WW-uitkering alle arbeid als passend gezien. Dit betekent dat mensen die een half jaar een WW-uitkering hebben ontvangen, van ze verwacht wordt dat ze al het beschikbare werk aanvaarden. Het niveau of salaris van een baan mag geen belemmering meer zijn om een baan te accepteren of daarop te solliciteren. Deze maatregel gaat in per 1 juli 2015. De maatregel geldt echter niet voor mensen die al voor 1 juli 2015 een WW-uitkering ontvangen.

 

Inkomensverrekening

Op 1 juli 2015 gaat ook de inkomensverrekening in de WW in. Dat betekent dat u van elke verdiende bruto euro altijd 30% zelf mag houden. Hierdoor loont het altijd om vanuit de WW aan het werk te gaan. De inkomensverrekening geldt niet voor mensen die al voor 1 juli 2015 een WW-uitkering hebben

 

ww-hoe-is-het-en-hoe-was-het

 

Impact
Deze wijzigingen in de WW hebben met name impact op werknemers. Vakbonden zullen proberen te komen tot afspraken over een uitkering die aanvullend is op de duur van de WW.

Deel deze pagina