Participatiewet

WSP Rijnmond helpt meer banen voor meer mensen creëren, ook voor mensen met een ziekte of arbeidsbeperking. Heeft u een sociaal hart? WSP heeft gemotiveerd personeel.

Wat is de Participatiewet?

In 2015 is de Participatiewet ingegaan. Het doel van deze wet is extra banen creëren voor mensen met een ziekte of arbeidsbeperking. De overheid en het bedrijfsleven hebben beloofd om voor 2026 in totaal 125.000 banen te creëren. 100.000 door het bedrijfsleven en 25.000 door de overheid. Deze banenafspraak geldt voor bedrijven met 25 werknemers of meer.

Hoe werkt de Participatiewet voor u?

Wilt u invulling geven aan de Participatiewet? Samen bekijken we de mogelijkheden, kansen en voorzieningen, zodat zowel u als onze talenten positief vooruitgaan. Zo maken we bijvoorbeeld een bedrijfsscan, waarbij we ontdekken welke taken u kunt laten doen door een werkzoekende met een arbeidsbeperking. Daarnaast adviseren we u over de subsidies en regelingen die er zijn.

Ontdek de mogelijkheden die er voor u zijn.

Neem vandaag nog contact met ons op

Geschikte kandidaten

De banenafspraak van de Participatiewet kunt u invullen door werkzoekenden in dienst te nemen uit het doelgroepregister van UWV. Sinds 2016 kunnen kandidaten ook in het doelgroepregister worden opgenomen via de Praktijkroute. In dit register staan:

  • mensen in de Wajong die kunnen werken;
  • mensen met een WSW-indicatie;
  • mensen met een WIW-baan;
  • mensen met een ID-baan;
  • mensen die onder de Participatiewet vallen, en van wie UWV op verzoek van de gemeente vaststelt dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Loonkostenvoordeel (LKV)

LKV is een tegemoetkoming als u 1 of meer werknemers in dienst neemt uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Het gaat vooral om:

  • oudere werknemers met een uitkering;
  • werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
  • werknemers met een arbeidsbeperking.

Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. Als werkgever kunt u de doelgroepverklaring niet voor uw werknemer aanvragen. Uw werknemer kan dit zelf doen door te bellen met UWV Telefoon Werknemers: 0900 92 94. De werknemer kan ons machtigen de doelgroepverklaring rechtstreeks naar u te sturen. Dat kan met het formulier machtiging doelgroepverklaring op uwv.nl.

Klik hier voor de externe jobcoaching formulieren