CSU sluit Jongerenakkoord af

1 december 2016

Eerste lichting leerlingen TOP Academie van start

Twintig jongeren zonder diploma krijgen jaarlijks bij schoonmaakbedrijf CSU de kans het schoonmaakvak te leren van ervaren medewerkers op de werkvloer. Hiertoe ondertekende het bedrijf samen met de gemeente en de onderwijsinstellingen een uitgebreid Jongerenakkoord: de zogenoemde TOP Academie. Wethouder Maarten Struijvenberg (Werkgelegenheid en Economie) sprak met de eerste lichting van tien leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs. “Klopt het dat jullie ook mijn werkkamer op het stadhuis schoonmaken?”

De TOP Academie is een samenwerkingsverband tussen CSU, praktijkonderwijs Accent, de AJ Schreuderschool (Voortgezet Speciaal Onderwijs) en Learn2Work in opdracht van de gemeente Rotterdam. Bij schoonmaakbedrijf CSU lopen de leerlingen stage in een leermeester-gezelconstructie en leren zij het vak van ervaren medewerkers op diverse locaties, waaronder de gemeentelijke werklocaties De Rotterdam en het Stadhuis. Daarnaast volgen zij een lesprogramma dat is afgestemd op de werkpraktijk. Het traject duurt twee jaar. Tijdens dit traject krijgen leerlingen de mogelijkheid om de benodigde erkende branchecertificaten te behalen. Ook ontwikkelen zij de 21st century skills en praktische vaardigheden die vanuit de behoefte van de arbeidsmarkt broodnodig zijn. Suzan Stadhouders, Businessunit Directeur Zuidwest CSU: “Middels deze mooie samenwerking investeert CSU in een goede opleiding en juiste begeleiding. Zo krijgen wij betrokken vakgeschoolde medewerkers voor de toekomst.”

csu sluit jongerenakkoord af de ondertekening van het jongerenakkoord (2)

175 jongeren
Ruim 175 jongeren zonder diploma doen nu al mee aan een van de tien TOP Academies in Rotterdam. Een initiatief van de gemeente Rotterdam en Learn2Work, die met een innovatieve aanpak de werkpraktijk naar de jongeren toebrengt. Het zijn vakscholen die opgezet worden in sectoren waar werk voorhanden is. Wethouder Struijvenberg: ”Het is belangrijk dat wij deze jongeren opleiden voor de arbeidsmarkt. Daarom stimuleren wij initiatieven zoals de TOP Academie. Scholen en bedrijven slaan de handen ineen om jongeren aan het werk te helpen. Ik spreek mijn waardering uit voor hetgeen CSU, Learn2Work en de onderwijsinstellingen op poten hebben gezet. Er is keihard gewerkt om het innovatieve programma voor deze jongeren te maken.”

Jongeren aan de Slag
Met het actieplan ‘Jongeren aan de slag’ zet de gemeente deze collegeperiode hoog in op de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Veel Rotterdamse jongeren hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt en zijn op zoek naar werk. De gemeente Rotterdam zorgt er met dit soort initiatieven voor dat scholen en bedrijven met elkaar gaan samenwerken. Op deze manier worden jongeren opgeleid tot toekomstige vakmensen en krijgen zij weer perspectief op werk.