Social return

Social Return: dat doen we met elkaar!
Heeft u een opdracht gegund gekregen van een gemeente in de regio Rijnmond? Dan vraagt de gemeente u om u in te zetten voor kwetsbare groepen in de stad of de regio. Dat noemen we een Social Returnafspraak.

Met Social Return draagt u bij aan het toekomstperspectief van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Want iedereen verdient een eerlijke kans. De accountmanagers Social Return helpen u graag bij het vinden van een passende Social Return mogelijkheid. Er zijn verschillende mogelijkheden waarop u iets kunt betekenen voor de regio Rijnmond en haar inwoners.

Zo werkt het:

 • U kunt op verschillende manieren invulling geven aan Social Return:
  1. Werken: U geeft mensen kans op een baan en de mogelijkheid om werkervaring op te doen.
  2. Leren: U versterkt de positie van de medewerkers op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door het bieden van een ontwikkeltraject.
  3. Sociaal inkopen: u koopt in bij bijvoorbeeld de sociale werkvoorziening.
  4. Maatschappelijke activiteiten: u levert een bijdrage (in natura) om arbeidsparticipatie te vergroten. Bijvoorbeeld door het geven van gastlessen.
  5. Sociaal investeren: U investeert in sociale initiatieven of platforms, die bijdragen aan arbeidsparticipatie in brede zin.
  6. Open sociale impact invulling:
  Het kan voorkomen dat u een activiteit heeft die niet goed past in bovenstaande waarderingsmogelijkheden. In dat geval kunt u, onder voorwaarden, gebruikmaken van de open sociale impact-invulling.
 • Een combinatie van deze mogelijkheden is toegestaan. Lees meer over de waarderingsmogelijkheden in de brochure Waarderingsmogelijkheden 2024.

Wat levert het u op?

 • U draagt bij aan een inclusieve regio: bijzondere werknemers krijgen een betere kans op de arbeidsmarkt.
 • U geeft invulling aan uw rol als maatschappelijk verantwoord ondernemer.
 • Uw bedrijf is een sociale verbinder in de regio Rijnmond.
 • Als inclusief werkgever bent u een aantrekkelijke partner voor gemeenten, ook als het gaat om (nieuwe) opdrachten.
 • U investeert in de toekomst van uw bedrijf: passende medewerkers hebben het potentieel om door te groeien tot zeer gemotiveerde en betrokken medewerkers.

Coördinatiepunt Social Return

Het Coördinatiepunt Social Return adviseert en ondersteunt u bij de invulling van uw Social Return.
Telefoon: 010 – 498 59 93
Mail: socialreturn@rotterdam.nl
Bezoekadres: Herenwaard 23  |  3078 AK Rotterdam
Postadres: Postbus 37035  |  3005 LA Rotterdam