Symposium:

19 november 2018

Vandaag stond de SS Rotterdam in het teken van het bestuurlijk symposium: “regionale aanpak werkt”.

Het WerkgeversServicepunt Rijnmond organiseerde dit symposium voor de bestuurders en partners uit de arbeidsmarktregio Rijnmond.

Als arbeidsmarktregio staan we in Rijnmond de komende periode voor een belangrijke opgave: het verhogen van arbeidsparticipatie onder alle doelgroepen en het versterken van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.  De aantrekkende economie biedt ons daarbij kansen om dit te verwezenlijken. Maar dat gaat niet vanzelf en in de regio hebben wij elkaar hier hard voor nodig!

Annemarie van Gaal nam ons vandaag mee door een mooi programma. Tijdens het plenaire deel interviewde zij een panel van bestuurders en sociale partners (o.a wethouder Richard Moti van de gemeente Rotterdam)Daarnaast stonden er twee sprekers op het programma; Menno Fenger (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Marjolein ten Hoonte(directeur Arbeidsmarkt bij Randstad).

Vervolgens ging het gezelschap uit elkaar om het in een kleinere setting te hebben over de thema’s: mismatch, ontschotting en transparantie. Op ieder thema zijn er direct afspraken gemaakt en zijn er wethouders aangewezen die trekker zijn van dit onderwerp. Een heel mooi resultaat!

UWV bestuurder Fred Paling sloot het symposium af met zijn bestuurlijke visie vanuit het UWV op de regionale samenwerking.

Wij kijken terug op een energieke en resultaatgerichte middag!