Toolbox WSPR

Door eenduidige en uitstekende werkgeversdienstverlening meer werkzoekenden helpen aan een baan.

WSPR Toolbox Templates

 1. WSPR Accountplan werkgever
 2. WSPR Brancheplan
 3. WSPR Checklist deals
 4. WSPR Evaluatie samenwerking
 5. WSPR Update samenwerking
 6. WSPR Voorstel samenwerkingsovereenkomst
 7. WSPR Productoverzicht
 8. WSPR Business Case Calcator
 9. WSP_Rijnmond_Memo
 10. WSP_Rijnmond_Mailing
 11. WSP_Rijnmond_Brief
 12. WSP_Rijnmond_Brief zonder begeleidend schrijven
 13. WSP_Rijnmond_Agenda
 14. WSP_Rijnmond_Actie- en besluitenlijst

WSP Rijnmond Handleiding Tools

 1. WSP Rijnmond Handleiding Toolbox
 2. WSP Rijnmond Handleiding Tool Brancheplan
 3. WSP Rijnmond Handleiding Tool Business case calculator
 4. WSP Rijnmond Handleiding Tool Voorstel samenwerkingsovereenkomst
 5. WSP Rijnmond Handleiding Tool Update samenwerking
 6. WSP Rijnmond Handleiding Tool Evaluatie samenwerking
 7. WSP Rijnmond Handleiding Tool Werkgeversaanpak
 8. WSP Rijnmond Handleiding Tool Productsheets
 9. WSP Rijnmond Handleiding Tool Productoverzicht
 10. WSP Rijnmond Handleiding Tool Standaard slide deck
 11. WSP Rijnmond Handleiding Tool Brief zonder begeleidend schrijven
 12. WSP Rijnmond Handleiding Tool E-mailhandtekening
 13. WSP Rijnmond Handleiding Tool Standaardpresentatie
 14. WSP Rijnmond Handleiding Tool Actie- en besluitenlijst
 15. WSP Rijnmond Handleiding Tool Checklist deals
 16. WSP Rijnmond Handleiding Tool Accountplan werkgever
 17. WSP Rijnmond Handleiding Tool Agenda
 18. WSP Rijnmond Handleiding Tool Brief
 19. WSP Rijnmond Handleiding Tool Memo

WSPR Rijnmond Productsheets

 1. WSP Rijnmond Productsheet Arbeidsmarktinformatie
 2. WSP Rijnmond Productsheet Banenmarkten
 3. WSP Rijnmond Productsheet Bij u aan de slag bij ons in dienst
 4. WSP Rijnmond Productsheet Financiële regelingen bij Garantiebanen
 5. WSP Rijnmond Productsheet Garantiebanen jongeren
 6. WSP Rijnmond Productsheet Gemeentelijke voorzieningen bij Garantiebanen
 7. WSP Rijnmond Productsheet Grip op geld
 8. WSP Rijnmond Productsheet HalloWerk
 9. WSP Rijnmond Productsheet Jobcarving en functiecreatie
 10. WSP Rijnmond Productsheet Jobcoaching
 11. WSP Rijnmond Productsheet Leerwerkakkoord
 12. WSP Rijnmond Productsheet Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)
 13. WSP Rijnmond Productsheet Loonwaardemeting
 14. WSP Rijnmond Productsheet Proefplaatsing
 15. WSP Rijnmond Productsheet Rijnmond Werkt Door
 16. WSP Rijnmond Productsheet Scholingsvoucher
 17. WSP Rijnmond Productsheet Social return
 18. WSP Rijnmond Productsheet Statushouders
 19. WSP Rijnmond Productsheet Taal en werk
 20. WSP Rijnmond Productsheet Werving en selectie
 21. WSP Rijnmond Productsheet Wet banenafspraak
 22. WSP Rijnmond Productsheet Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)
 23. WSP Rijnmond Productsheet Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds

WSP Rijnmond Toolbox

 1. WSP Rijnmond Toolbox

WSPR Rijnmond Tools

Sales

 1. WSP Rijnmond Tool Brancheplan
 2. WSP Rijnmond Tool Business case calcator
 3. WSP Rijnmond Tool Evaluatie samenwerking
 4. WSP Rijnmond Tool Sales pitch
 5. WSP Rijnmond Tool Standaard slide deck_print_booklet
 6. WSP Rijnmond Tool Update samenwerking
 7. WSP Rijnmond Tool Voorstel samenwerkingsovereenkomst
 8. WSP Rijnmond Tool Werkgeversaanpak
 9. WSP Rijnmond Tool WSP Rijnmond Productoverzicht

Samenwerking

 1. WSP Rijnmond Tool Accountplan werkgever
 2. WSP Rijnmond Tool Actie- en besluitenlijst
 3. WSP Rijnmond Tool Agenda
 4. WSP Rijnmond Tool Brief zonder begeleidend schrijven
 5. WSP Rijnmond Tool Brief
 6. WSP Rijnmond Tool Checklist deals
 7. WSP Rijnmond Tool E-mailhandtekening
 8. WSP Rijnmond Tool Memo
 9. WSP Regionale smoelenboek